Lektion 1.2: Ich mag das!

 1. Musik, Sänger, Bands

  U ovoj ćete nastavnoj jedinici upoznati vrste glazbe, neke njemačke pjevače, bendove i instrumente

 2. Aktivitäten im Jugendklub

  U ovoj ćete jedinici upoznati članove kluba za mlade “Globus” i aktivnosti kojima se bave u klubu.

 3. Wer ist das?

  U ovoj ćete nastavnoj jedinici opisivati osobe.

 4. Jans E-Mail an Lena

  U ovoj ćete jedinici naučiti kako napisati kratki e-mail te kako razgovarati o stvarima koje volimo ili ne volimo.

 5. Ein Telefongespräch

  U ovoj ćete nastavnoj jedinici vidjeti kako izgleda telefonski razgovor. Naučit ćete kratko prepričati što netko radi. Na kraju jedinice ćeš na zabavan način saznati nešto više o sebi.