Lektion 1.3: Wir sind der „Globus“

 1. Das ist der „Globus”

  Na početku jedinice upoznat ćete klub za mlade “Globus”.

 2. Wie findest du den Jugendklub „Globus”?

  U ovoj ćete jedinici vidjeti kako izgleda web stranica kluba „Globus” i što učenici misle o klubu.

 3. Die Zahlen 20, 30, 40 …

  U ovoj ćete jedinici naučiti brojeve od 20 do 2000.

 4. Lukas’ Klubkarte

  U ovoj ćete jedinici naučiti kako pitati i navesti telefonski broj i e-mail.

 5. Jans Online-Freunde

  U ovoj ćete jedinici ponoviti i primijeniti naučeno govoreći o sebi ili opisujući drugu osobu.