Unit 1: Family and Friends

 1. Lesson 1A: All about George

  U jedinici 1A upoznat ćemo dječaka Georgea iz Yorka i članove njegove obitelji. Naučit ćemo neke nove riječi te kako ispravno koristiti izjavni i niječni oblik glagola „to be“.

 2. Lesson 1B: The way we are

  U jedinici 1B, naučit ćemo opisati nečiju osobnost te ispravno tvoriti i koristiti pitanja u prezentu glagola „to be“.

 3. Lesson 1C: The way we look

  U ovoj ćemo jedinici naučiti opisati nečiji fizički izgled te ispravno koristiti oblike glagola „to have got“.

 4. Lesson 2A: Family photographs

  U jedinici 2A, naučit ćemo više o Georgeovoj obitelji. Pričat ćemo o rodbinskim vezama i vježbati osobne zamjenice i posvojne pridjeve.

 5. Lesson 2B: What's in a name?

  U ovoj ćemo jedinici vježbati sricati na engleskom jeziku.

 6. Lesson 2C: Family talk

  U ovoj ćemo jedinici slušati i čitati pjesmu. Vježbat ćemo upotrebu upitnih riječi.

 7. Lesson 3A: The whole wide world

  U ovoj ćemo jedinici putovati svijetom i saznati mnoge zanimljive informacija o čuvenim građevinama, mjestima i životinjama. Vježbat ćemo vokabular vezan uz geografske pojmove.

 8. Lesson 3B: What can you do?

  U jedinici 3B naučit ćemo nove izraze vezane za boravak u prirodi i putovanja. Vježbat ćemo korištenje glagola „can“.

 9. Lesson 3C: A little book of travel

  U ovoj ćemo jedinici naučiti izreći kako sve možemo putovati. Vježbat ćemo množinu imenica.

 10. Lesson 4: Nice to meet you, George

  U ovoj ćemo jedinici vježbati pravilno korištenje velikog početnog slova u imenima ljudi i životinja, dana i mjeseci te nekim geografskim nazivima.

 11. Lesson 5: Symbols of England

  U ovoj ćemo jedinici čitati i slušati o poznatim osobama iz britanske povijesti i legende te o nekima od simbola Engleske.