Lopta, lopta, loptica...

Lopta, lopta, loptica

Pogledaj film.

Pripovijedaj.

Što vidiš na filmu?

Koje sportove prepoznaješ na filmu?

Znaš li još koje sportove u kojima se koristi lopta? Koje?